Landrover støtter “Born Free”-organisation

Det britiske bilfirma Landrover har valgt en indflydelsesrig britisk anti-jagt organisation, som samarbejdspartner i de næste fem år. Det skriver netnatur.dk 2. december 2014. Hjemmesiden skriver bl.a.: I årtier har Landrover være populær blandt alverdens naturelskere, jægere og professionelle jægere over hele verden ikke mindst. […]

Kriminelle fuglefængere hærger i Fredericia

I Fredericia er der konstateret tegn på en ulovlig fangst af stillitser, der risikerer at ende som sangfugle i trange bure. Det skriver Dansk Ornitologisk Forening 8. oktober 2014. Fuglefængere på ulovlig fangst ved hjælp af levende lokkefugle, afspilning af fuglesang og fintmaskede net var […]

Skovduer skydes fra ungerne i reden

– Jeg hørte rygter sidste weekend om, at alle der søger får tilladelse. De tjekker ikke en gang, om man har en mark, hvor de kan gøre skade. Sådan skriver en jæger på internetforummet Nordisk Våbenforum, om muligheden for at få dispensation til at skyde […]

Sverige: 2 års fængsel for at mishandle ulv til døde

Højesteret i Sverige har afsagt sin dom i den efterhånden tre år gamle sag, hvor to mænd slog en ulv ihjel efter først at have udsat den for grov mishandling. Det blev til to års fængsel, skriver Netnatur 21. september 2014. Det var i februar 2011, at […]

Jægerne er for ivrige – danske kronhjorte skydes alt for unge

Krondyrjægere får alt for lidt ud af de danske krondyrbestande i form af store trofæer, fordi langt de fleste hjorte nedlægges, længe før de når at udvikle fuld krops- og gevirstørrelse. Det viser en rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus […]

Jagten til debat: III

Claus Lind Christensen, formand Danmarks Jægerforbund, har sendt dette indlæg til debatten om jagten i Danmark: I et debatoplæg af Søren Vium-Andersen og Arne Hastrup om jagten i Danmark konkluderes det, at jagten ikke er bæredygtig, er ødelæggende for biodiversiteten, og som følge deraf skal […]

Jagten til debat: II

Vi har bedt den erfarne biolog, naturhistoriker, ornitolog og jæger mag. scient Poul Hald-Mortensen om en kommentar til den aktuelle jagtdebat her på siden. Den kommer her: På opfordring fra Gylle.dk vil jeg bidrage med nogle synspunkter om Søren Wium-Andersens og Arne Hastrups forslag. Det […]

Jagten til debat

Jagten i Danmark skal være bære-dygtig, og biodiversitet og naturoplevelse skal indtænkes i jagtpolitikken. Det foreslår biologerne  Søren Wium-Andersen og Arne Hastrup i et debatoplæg til et nyt idégrundlag for jagten i Danmark, som blev offentliggjort 30. august 2014. “Der er behov for at formulere en […]

Jagt er mere dyrevenlig end svineproduktion

Det er faktisk relativt enkelt at illustrere de dyreetiske konsekvenser af bæredygtig jagt. Det påstår jagtskribent og redaktør Jens Ulrik Høgh i en kronik 27. juli 2014 i Jyllands-Posten. Med forfatterens tilladelse bringes her et uddrag: Forestil dig to øer, hvor der på hver især […]