Havdambrugene skal ud af de østjyske fjorde!

Det smukke syn af den bølgende blå fjord fortrænges af en skov af sorte pvc-plastringe med ørreder i bur, når man sejler ind mod Horsens Fjord. Her ligger toogtyve store ørredbure som en enorm flydespærring tværs over den sejlbare del af Alrø Sund. Kønt er […]

Succes for snæbelfisk til 130 mio.

Snæbelprojektet er det største og dyreste offentlige projekt for naturgenopretning siden Skjernå-projektet. Det skriver nyhedsbrevet dknyt 16. juli. Det har kostet 130 mio. kr.  at redde den sjældne snæbel. Den lever stort set kun i vadehavsområdet, og fordi den er stærkt udrydningstruet, er projektet blevet støttet […]

Gedder er guld værd

Lystfiskerfangst af rovfisk som gedder er guld værd for samfundsøkonomien. Det skriver Sportsfiskeren i sit nyhedsbrev fra maj 2013. At havørred- og laksefiskeriet med stang og snøre er mange penge værd for samfundet, er et velbeskrevet fak­tum. Gordon P. Henriksen, der er ansat i Fishing […]

Rapport fra Wilhjelm+11 udgivet

Konferencen “Wilhjelm+11” handlede i 2012 om havet og blev afholdt fredag d. 16. november kl. 9.00-15.15 i August Krogh bygningen, Univer-sitetsparken i København. Titlen var “Havet under overfladen – ude af øje, ude af sind?” På konferencen blev teorier blandet med praktiske erfaringer og med henblik […]

Fyn er fin for havørred

Længe før der overhovedet var nogen, der havde sagt “vandplaner” første gang, var projektet Havørred Fyn i fuld gang med at højne miljøkvaliteten i de fynske vandløb – og tjene penge hjem til øen. I dag bidrager Havørred Fyn årligt med et beløb på 3 […]

Nul gylle på frossen jord

Nu nærmer gyllesæsonen sig og nye regler er trådt i kraft med bekendtgørelsen, som kan læses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142174