Landbruget ødelægger atter livet i Limfjorden

Nu gisper livet i Limfjorden for alvor efter luft. Bunden begynder at ligne en masse-grav, for store dele af Danmarks største fjord er uden ilt. Muslinger og bunddyr er begyndt at dø, og stimevis af døde fisk skyller op langs bredderne. Iltsvindet er det værste i […]

Svømmende burhøns sviner og forurener

Biolog Jørgen Rabøl protesterer mod den hastigt voksende akvakulturbranche i Danmark i et indlæg i Jyllands-Posten 16. juli 2014. Rabøl kalder bl.a. de såkaldte kompensationsbrug for “udokumenteret ønsketænkning”. Læs hele indlægget her: Fiskeri efter vilde fisk er voldsomt faldende, og i stedet dyrkes der flere og […]

Skal havet omkring Danmark foræres væk til forurenende havdambrug?

Sagen omkring Endelave Havbrug er principiel, for hvis der gives tilladelse til havbrugets placering og forurening, sidder Akvakultur-branchen klar med ansøgninger til yderligere 40 havbrugszoner i de indre danske farvande. Det dokumenteres i en klage fra 4. juni 2014 til Natur- og Miljøklagenævnet fra foreningen […]

Landbrug til søs belaster havets natur

Søren Knudsen, der er bosat på Hjarnø ved Juelsminde, irettesætter Brian Thomsen, direktør for Dansk Akvakultur. BT har givet udtryk for, at han finder kritikken af havbrug misforstået (JP 18/6). Søren Knudsen skriver: BT peger på, at havbrug kun lægger beslag på en ubetydelig del af […]

Tillykke med Sportsfiskeriets Hus!

Det enestående smukke Sportsfiskeriets Hus står nu færdigbygget og blev indviet ved en reception fredag 20. juni 2014. Vi viser en stribe billeder af det smagfulde byggeri, der helt unikt – men ganske selvfølgeligt ligger få meter fra den fint slyngede Vejle Å. Vil du […]

Ja tak til fiskeopdræt, siger Brosbøl

Der skal være plads til fiskeopdræt i Danmark. Opdrætserhvervet er med til at producere sunde fødevarer og skabe arbejdspladser, og vi er rigtig gode til det. Det hævder miljøminister Kirsten Brosbøl (S) i et debatindlæg i Jyllandsposten 25. maj 2014. Ministeren skriver: “I JP 19/5 […]

Havbrug i Danmark – nej tak!

Fødevareminister Dan Jørgensen og miljøminister Kirsten Brosbøl præsenterede i februar et forslag til en ny akvakulturstrategi i Danmark: Fiskeopdræt skal skabe milliardvækst og nye arbejdspladser. Forslaget vil indebære en stærk udbygning af havbrug og en meget betydelig miljøbelastning i de indre danske farvande, idet havbrug […]

STØT de danske laks og havørreder

Alle er velkomne, når Dansk Laksefond og Danmarks Sportsfiskerforbund afholder det store støttearrangement til fordel for DANSKE LAKS OG HAVØRREDER i Sportsfiskeriets Hus og Vingsted Hotel & Konferencecenter lørdag den 26. april.

Nye engsøer ødelægger havørredbestande

Søer i vandløb er skidt for ørreder. Det fremgår af en ny rapport fra DTU Aqua, der dokumenterer den negative effekt af den nyetablerede Egå Engsø. Søen blev anlagt i 2009 i Egåens nedre del. Stort set alle smolt (fiskeyngel) skal vandre igennem søen på […]