Laks skal opdrættes på land

Fremtidens havbrug vil ligge på land. Det er den 35-årige direktør Thue Holm ikke et sekund i tvivl om, og meget kan tyde på, at han får ret. I oktober i år sendte han sine første opdrætslaks ud på det internationale marked. Det er fisk,

Dyrk din egen salte havhave

Foreningen Havhaver i Syddjurs er en ny forening, der så dagens lys i Ebeltoft sidste år. I dag er den i fuld gang med at “plante” sine stiklinger ud. Det er en lille kreds af aktive folk, der har grebet en interessant ide om nyttehaver

Auken gør det dyrere at sætte Gudenåen fri

Skal Gudenåen endelig slippes fri, eller vil Gudenaacentralens symbolske udnyttelse af vandkraften fortsætte ud i fremtiden? Svaret på det spørgsmål har rigtig mange sportsfiskere ventet på i årevis. Nu nærmer sandhedens time sig. Miljøminister Ida Auken har 16. august 2013 udsendt sit høringsforslag til “Lov

Havdambrugene skal ud af de østjyske fjorde!

Det smukke syn af den bølgende blå fjord fortrænges af en skov af sorte pvc-plastringe med ørreder i bur, når man sejler ind mod Horsens Fjord. Her ligger toogtyve store ørredbure som en enorm flydespærring tværs over den sejlbare del af Alrø Sund. Kønt er

Succes for snæbelfisk til 130 mio.

Snæbelprojektet er det største og dyreste offentlige projekt for naturgenopretning siden Skjernå-projektet. Det skriver nyhedsbrevet dknyt 16. juli. Det har kostet 130 mio. kr.  at redde den sjældne snæbel. Den lever stort set kun i vadehavsområdet, og fordi den er stærkt udrydningstruet, er projektet blevet støttet

Gedder er guld værd

Lystfiskerfangst af rovfisk som gedder er guld værd for samfundsøkonomien. Det skriver Sportsfiskeren i sit nyhedsbrev fra maj 2013. At havørred- og laksefiskeriet med stang og snøre er mange penge værd for samfundet, er et velbeskrevet fak­tum. Gordon P. Henriksen, der er ansat i Fishing

Rapport fra Wilhjelm+11 udgivet

Konferencen “Wilhjelm+11” handlede i 2012 om havet og blev afholdt fredag d. 16. november kl. 9.00-15.15 i August Krogh bygningen, Univer-sitetsparken i København. Titlen var “Havet under overfladen – ude af øje, ude af sind?” På konferencen blev teorier blandet med praktiske erfaringer og med henblik

Fyn er fin for havørred

Længe før der overhovedet var nogen, der havde sagt “vandplaner” første gang, var projektet Havørred Fyn i fuld gang med at højne miljøkvaliteten i de fynske vandløb – og tjene penge hjem til øen. I dag bidrager Havørred Fyn årligt med et beløb på 3

Nul gylle på frossen jord

Nu nærmer gyllesæsonen sig og nye regler er trådt i kraft med bekendtgørelsen, som kan læses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142174