Fremtidens landbrug skal tjene samfundet – ikke omvendt

MejetærskerDanmarks Naturfredningsforening afholdt 27. februar 2015 en vellykket konference på Nationalmuseet med titlen: Ideer til andre veje for landbruget. 180 deltagere fra en bred kreds af interessenter var mødt frem.

Baggrunden for at afholde konferencen var ønsket om at få åbnet en debat om, hvordan vi på én gang kan få et landbrug som både tjener penge og skaber nye arbejdspladser, samtidig med at vi kan få løst vores målsætninger om natur, miljø og klima – kort sagt: et landbrug, der er samfundets tjener og ikke omvendt.

ThygeNygaard

Seniorrådgiver Thyge Nygaard, DN.

På konferencen præsenterede naturfredningsforeningens landbrugspolitiske seniorrådgiver Thyge Nygaard “Det Store regnestykke”, som giver et bud på, hvordan det vil påvirke landbrugets produktion, indtjening og jobskabelse, hvis landbruget omlægges til 100 pct. økologi, og der derudover tages 400.000 hektar dårlig jord ud af omdrift for at skabe mere natur, mindske udledningen af næringsstoffer og mindske udledningen af CO2.

 

Verdens mest ekstreme landbrug

Danmark er det mest intensivt dyrkede land i verden, og landbruget i Danmark har en afgørende aktie i at nå målet om en rig natur og et rent miljø. Men det konventionelle landbrug har over de sidste mange år oplevet en nedadgående spiral, hvor gælden er vokset, samtidig med at flere og flere arbejdspladser flytter til udlandet.

Økomarkede2

Afsætningen af økologiske varer buldrer frem i den vestlige verden.

Anderledes ser det ud for økologien, som buldrer frem overalt i verden. Den internationale efterspørgsel efter økologiske varer er steget med 12 procent fra 2012 til 2013, viser en ny rapport fra det schweiziske forskningscenter FIBL. Dermed er det globale marked for økologi nu på 470 mia. kroner.

Danmarks Naturfredningsforening har lavet en beregning af, hvad det vil betyde, hvis dansk landbrug over en årrække på 20-30 år blev omlagt til 100 procent økologi. Regnestykker viser, at der godt kan lade sig gøre, uden at landbruget vil miste indtjening og arbejdspladser. På DN’s hjemmeside kan man finde præsentationer fra konferencen og debatoplægget: Kan det betale sig at omlægge til økologi?

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.