MejetærskerDanmarks Naturfredningsforening afholdt 27. februar 2015 en vellykket konference på Nationalmuseet med titlen: Ideer til andre veje for landbruget. 180 deltagere fra en bred kreds af interessenter var mødt frem.

Baggrunden for at afholde konferencen var ønsket om at få åbnet en debat om, hvordan vi på én gang kan få et landbrug som både tjener penge og skaber nye arbejdspladser, samtidig med at vi kan få løst vores målsætninger om natur, miljø og klima – kort sagt: et landbrug, der er samfundets tjener og ikke omvendt.

ThygeNygaard
Seniorrådgiver Thyge Nygaard, DN.

På konferencen præsenterede naturfredningsforeningens landbrugspolitiske seniorrådgiver Thyge Nygaard “Det Store regnestykke”, som giver et bud på, hvordan det vil påvirke landbrugets produktion, indtjening og jobskabelse, hvis landbruget omlægges til 100 pct. økologi, og der derudover tages 400.000 hektar dårlig jord ud af omdrift for at skabe mere natur, mindske udledningen af næringsstoffer og mindske udledningen af CO2.

 

Verdens mest ekstreme landbrug

Danmark er det mest intensivt dyrkede land i verden, og landbruget i Danmark har en afgørende aktie i at nå målet om en rig natur og et rent miljø. Men det konventionelle landbrug har over de sidste mange år oplevet en nedadgående spiral, hvor gælden er vokset, samtidig med at flere og flere arbejdspladser flytter til udlandet.

Økomarkede2
Afsætningen af økologiske varer buldrer frem i den vestlige verden.

Anderledes ser det ud for økologien, som buldrer frem overalt i verden. Den internationale efterspørgsel efter økologiske varer er steget med 12 procent fra 2012 til 2013, viser en ny rapport fra det schweiziske forskningscenter FIBL. Dermed er det globale marked for økologi nu på 470 mia. kroner.

Danmarks Naturfredningsforening har lavet en beregning af, hvad det vil betyde, hvis dansk landbrug over en årrække på 20-30 år blev omlagt til 100 procent økologi. Regnestykker viser, at der godt kan lade sig gøre, uden at landbruget vil miste indtjening og arbejdspladser. På DN’s hjemmeside kan man finde præsentationer fra konferencen og debatoplægget: Kan det betale sig at omlægge til økologi?

Comments are closed.