Blåt øje til GMO-afgrøder

Journalist Knud Vilby skriver 14. november 2016: Ingen højere udbytter. Til gengæld større brug af kemikalier. En stor undersøgelse foretaget af The New York Times er et blåt øje til tilhængerne af genmodificerede afgrøder (GMO’er), der har hævdet, at genmodificering var den bedste og måske […]

Debatten om importeret soja er bare spin

Er det fagligt korrekt, at større gødningskvoter til de danske planteavlere vil kunne hæve proteinindholdet i dansk foderkorn til især svineindustrien, som så kan reducere importen af soja markant? Dette spørgsmål vedr. proteinindhold i importeret soja og dansk korn har professor Hanne Damgaard Poulsen, Institut […]

Roundup i GMO-soja: “Ekstreme niveauer ” i fødevarer er normen

Ny forskning viser, at Roundup Ready genmodificerede sojabønner, der sprøjtes i løbet af vækstsæsonen, optager og akkumulerer glyphosat og AMPA .  af Thomas Bohn og Marek Cuhra, CounterPunch 27, marts 2014. Kvaliteten af fødevarer og husdyrfoder er afgørende for menneskers og dyrs sundhed. Kvalitet kan […]

Nej til “historisk aftale” om soja og palmeolie med Dan J.

Miljøorganisationen NOAH siger fra overfor fødevareminister Dan Jørgensens forsøg på at få en “historisk aftale” i stand om bæredygtig soja og palmeolie. Organisationen har forladt den nedsatte arbejdsgruppe, som i dag afholder det afsluttende møde. Det fremgår af en pressemeddelelse 27. marts. På mødet skal […]

DTU-forsker om slettet Roundup-artikel: Problematisk

Der er tale om stærkt problematisk forskelsbehandling, når forlaget Elsevier sletter en artikel, der konkluderer, at genmanipuleret majs og Roundup giver rotter kræft, vurderer dansk GMO-forsker. Det skriver Ingeniøren 3/12. Det er ‘meget usædvanligt’, når et anerkendt tidsskrift som Elsevier sletter en forskningsartikel fra sin […]

Svineriet #1: Deforme grise gemmes af vejen i Danmark

Mens danske medier foretrækker at producere betalte reklamefilm for den ekstreme svineproduktion, må ansvarsbevidste svineproducenter søge til udlandet med deres bekymringer. Svineproducent Ib Borup Pedersen, der driver svinefabrikken Pilegården, har længe haft mistanke til sprøjtemidlet RoundUp som årsag til et foruroligende stort antal deforme og dødfødte […]

Ny FN-rapport opfordrer til skifte mod økolandbrug

Selvom den amerikanske regering fortsætter med at presse på for at tillade flere kemisk-intensive og stordriftsdominerede dyrkningsmetoder med GMO- og monokultur-afgrøder, så vælger FN den stik modsatte udvikling og slår alarm. Ifølge verdensorganisationen er der et stadigt mere presserende behov for at vende tilbage til (og […]

Ni ud af ti siger nej til Monsanto

  Tale af Alexis Baden-Mayer, 6. august 2013, trykt i Counterpunch. ”Monsanto hader demokrati, fordi demokratiet ikke arbejder for Monsanto. Ni ud af ti af os ønsker at vide, hvor Monsanto skjuler GMO’erne i vores mad, og de fleste af os ville ikke spise de pågældende […]

Monsanto forsøger at skaffe sig kontrol over verdens fødevarer

Det er ikke længere science fiction… af Pete Dolack, CounterPunch, 26. juli 2013 Det ultimative monopol ville være kontrol over verdens fødevareforsyning. Selvom det ikke er den eneste multinationale koncern, der forsøger at opnå magt til at diktere, hvad du spiser, ser Monsanto Company ud […]