Kampesten fra gammel gård bliver nyt snogeparadis

  Snoge, firben, lækat og stålorme får nu mange flere levesteder i Greve Skov syd for København. For at forbedre biodiversiteten i den nytilplantede Greve Skov, har Naturstyrelsen bygget et 25 meter langt stendige. Det fremgår af en pressemeddelelse 19. juni 2014 fra styrelsen. – […]

En enkel vej til mere natur

Projektkoordinator Stine Nüchel Tuxen skriver på vegne af Verdens Skove 17.3.2014 i Jyllandsposten: Miljøminister Kirsten Brosbøl fortæller i JP 11/3, at hun vil være naturens minister. Det er utroligt gode nyheder, for Kirsten Brosbøl har flere muligheder for at gøre en stor forskel for naturens […]

Er vore skove endt som “forsimplede biologiske enheder”?

Rune Engelbreth skriver bl.a. nedenstående på sine blog i Politiken 24. februar: “Knap en tredjedel af samtlige undersøgte arter er truet eller uddøet i Danmark, fordi vi har pløjet, drænet, fældet, indvundet, rørlagt, forgiftet, okkerforurenet, næringsstofbelastet og decimeret den danske natur i så ødelæggende grad, at […]

Er Ida Auken igen lokket i en fælde?

 Af biolog, cand.scient Søren Wium-Andersen, Ådalen 15, Hillerød Et stort antal af driftsplanerne for statens skove er udløbet for flere år siden og driften af mere end en halv snes af distrikterne sker nu efter provisoriske planer. Derfor bør hugsten i statens skove ophøre, indtil der […]

Juletræer kunne opvarme 20.000 standardhuse

Julen har for de flestes vedkommende toppet, og oprydningen efter højtiden er så småt indledt i de danske hjem. Omkring 1,5 millioner danske juletræer er på vej på lossepladsen. Disse træer kunne – ved hjælp af lidt grøn tænkning – have en funktion også efter […]

Skal indtægterne fra jagt fortsat nedtones, Ida Auken?

  Af Carsten Murmann, mag.scient. Københavns Universitets 2012-rapport om skovenes økonomi er blevet kritiseret for ikke at oplyse jagtindkomster, og i stedet blot betegne dem som ‘bi-indtægter’. Rapportens forfattere har svaret igen, at jagtindtægter ikke er ’tilgængelige data’  fra Naturstyrelsen (NST). KU anslog netto-indtægten fra […]

Milliarder spildt på EU-støtte til private skove

Siden 2007 er der uddelt 535 mio. euro i EU-støtte til de private skovejere, men uden konkrete resultater. Det konstaterede EU’s revisorer, der opfordrer medlemslandende til at stramme op på formål og kontrol af skovtilskuddene.  Der var ikke blevet foretaget en specifik analyse af skovsektoren i […]

Evighedstræer er for altid

Gamle træer er levested for sjældne og spændende dyr og planter. Gamle træer fortæller desuden historier, der går flere generationer tilbage og giver os daglige oplevelser af natur og skønhed, både i byen og på landet. De store kæmper kan leve næsten evigt og være […]