Fødevareminister Mogens Jensen (S) er parat til at poste millioner af skatteyderkroner i svineindustrien, til trods for at Danmark har den mest ekstreme tæthed af svin i hele verden. Foto: Regeringen

Af Kristian Sloth, landbrugspolitisk rådgiver, Greenpeace

Intet andet land i verden har så mange svin per indbygger som Danmark, og antallet er stigende. Over 32 millioner svin bliver der produceret om året. Nu poster regeringen 85 millioner skattekroner i nye svinestalde eller nye tilbygninger til eksisterende svinestalde, og det vil efter alt at dømme kun øge antallet af svin.

Kristian Sloth, Greenpeace

Svineavlere kan fra 5. maj søge om støtte til nye svinestalde eller til nye tilbygninger til eksisterende svinestalde. Svineavleren kan få dækket op til 25 procent af udgiften til byggeriet, og regeringen markedsfører støtten som “grøn klimastøtte”.

Men regeringens støtte er ikke grøn men derimod kulsort. Støtten er klimafjendtlig, fordi den kun vil øge antallet af klimabelastende svin i Danmark. Der står udtrykkeligt i betingelserne, at “Projekter vedrørende ombygning eller totalrenovering af eksisterende staldanlæg kan ikke få tilskud i denne ordning”.

I Danmark er der cirka 3.000 svinefabrikker, og mange af dem er ældre og utætte. Der er derfor en væsentlig større klimagevinst ved at investere i at modernisere de gamle utætte stalde fremfor at bygge nye stalde eller tilbygninger, hvor der bliver plads til endnu flere svin.

Hvis regeringen havde betinget sig, at gamle staldanlæg skal nedlægges og fjernes for at få tilskud til opførelse af nye stalde, så havde man med rette kunne kalde ordningen “grøn klimastøtte”.

Men det betinger regeringen sig ikke. Tværtimod afviser regeringen udtrykkeligt i betingelserne at støtte modernisering af de tusindvis af gamle svinefabrikker, hvorfra klimagasserne metan og lattergas hvert eneste sekund strømmer ud.

Danmark er det mest svinebelastede land – ikke bare i EU, som kortet viser – men i hele verden. Intet andet land tillader så mange flere svin end mennesker, som den danske regering gør det – 222 svin for hver 100 danskere.

Regeringen fremmer med sin støtte til nye svinestalde en af de mest forurenende industrier, vi har. Regeringen opfordrer direkte svineavlere til at udvide produktionen uden at sikre sig, at produktionen reduceres tilsvarende et andet sted. Derfor vil regeringens støtteordning føre til endnu flere svin, der skader klimaet, miljøet, biodiversiteten og folkesundheden.

Den hollandske regering går den modsatte vej med sin støtteordning, hvor der bruges 550 mio. euro (cirka 4 milliarder kroner) på at reducere antallet af svin.

Covid-19 krisen har sat søgelyset på risikoen for virussmitte fra de mange millioner svin i Danmark. I sommeren 2019 oplevede svineindustrien en alvorlig virusepidemi, der afslørede manglende på sikkerhed omkring svinefabrikkerne og deres leverandører af sæd.

Den hollandske regering betaler nemlig gennem ordningen Pig Farming Closure Scheme svineavlere for helt at standse produktionen, men regeringen betinger sig, at den nedlagte produktion ikke afløses af en ny produktion et andet sted i Holland. Svineavlerens licens til at have dyr inddrages simpelthen, og der udstedes ikke nye licenser andre steder. På den måde sikrer den hollandske regering sig, at antallet af svin i landet rent faktisk reduceres fra cirka 12 millioner dyr til 10,5 millioner dyr.

Så mens den hollandske regering bruger formuer på at bringe antallet af landbrugsdyr ned, så bruger den danske regering mange millioner skattekroner på at øge antallet af landbrugsdyr.

Det vil regeringen fortryde i takt med:

  • at klimakrisen forværres
  • at biodiversiteten daler endnu mere på grund af dyrkningen af foder til de alt for mange landbrugsdyr
  • at luft og vand og jord forurenes endnu mere af ammoniak og kvælstof fra kødfabrikkerne
  • og at naboer til svinefabrikker risikerer at blive endnu mere syge af de giftige stoffer, der siver ud fra staldene.
Udenlandske medier – her en østrigsk avis fra 2015 – har gentagne gange forudsagt den danske svineindustries undergang, men regering efter regering har opfundet nye støttemuligheder for at holde den enorme kødproduktion kørende.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

  1. John Petersen

  2. Socialdemokraterne, også kaldet suicidaldrmokraterne, er lige så afhængige af vækst og overforbrug som højrefløjen. Derfor passerer vi nu “tipping points” of kan forudse 400 grader i skyggen, hvis altså man kan finde noget skygge. Vi skal jo holde afstand også der!

  3. Pingback: Landmænd svindlede for millioner, mens to ministre og styrelsen så passivt til | Gylle.dk

Skriv en kommentar