Landbrug & Fødevarer

Landbrugslobby skræmmer AU-forskere

Forsiden på Forskerforum.dk har denne friske filmreklame.

Store lobbyister står ikke tilbage for at sende signaler, der skal skræmme universiteter og forskere fra at udle­vere kontroversielle data eller fra at oplyse pressen. Det viser NOVANA-sagen, hvor AU’s vandmiljøforskere opar­bejdede vandmiljødata for 2015, som viste sig ubekvemme for magtfulde landbrugs­lobbyister.

Det skriver Forskerforum.dk, nr. 302, marts 2017.

Men i stedet for at gå ind i en debat om fakta, valgte landbrugs-lobbyisterne aktivt at gå efter at finde ud af, hvor histo­rien stammede fra. Mere præcist gik man efter at undersøge vandmiljø-forskernes rolle i, at dataene blev hovedhistorien i DR1’s morgenradio d. 12. januar.

Det er vanskeligt at se andre motiver til denne eftersøgning, end at man vil mistænkeliggøre forskerne og AU, eller at man vil skræmme forskere fra at deltage i forskning, som kan være ubekvem for landbruget.

Læs resten

Landbrugets lange arm slår til

Landbrugets diskrete indflydelse rækker i dag også ind i de konservatives rækker i Varde Kommune.

Formanden for den konservative vælgerforening i Varde Kommune, Jørn S. Pedersen, melder ud i følge JyskeVestkysten 17. februar 2917, at bestyrelsen ikke ønsker gruppeformand Niels Christiansen på opstillingslisten ved næste valg. Formanden begrunder beslutningen med hensynet til landbruget.

Klitplantør Niels Christiansen har videreført den grønne konservative profil fra Connie Hedegaards tid som miljøminister i 2007.

Efter næste valg vil Niels Christiansen, der de seneste otte år har været gruppeformand, ikke repræsentere De Konservative i Varde byråd. Formanden for vælgerforeningen, Jørn S. Pedersen, fortæller, at et flertal i bestyrelsen ikke ønsker Niels Christiansen på opstillingslisten ved næste valg,fordi han har udtalt sig om landbrugets strukturudvikling og svineindustriens MRSA-problemer. Det tager Niels Christiansen konsekvensen af.

Læs resten

Lunde Larsen fifler med livsvigtig human antibiotika til fordel for svineindustrien

– Hvis jeg ser på den danske liste, så er den i direkte modstrid med både WHO’s anbefalinger og min egen kliniske erfaring, siger professor Peter Collignon til DR.

Danmark følger ikke WHO’s råd om at bekæmpe resistens. Verdenssundhedsorganisationens ekspert mener, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens danske regler for antibiotika tilskynder svineavlerne til at bruge stoffer, der er ’kritisk vigtige’ for mennesker. Det skriver DR Nyheder, 17. februar 2017.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har en liste over, hvilke antibiotika der er vigtige for at redde menneskeliv. Derfor skal læger og dyrlæger være særligt varsomme med at bruge netop dem, i håb om, at bakterier ikke udvikler resistens overfor antibiotikaen.

Professor Peter Collignon, WHO.

– Hvis jeg ser på den danske liste, så er den i direkte modstrid med både WHO’s anbefalinger og min egen kliniske erfaring, siger Peter Collignon, der er formand for WHO’s ekspertudvalg for overvågning af antibiotikaresistens og professor i mikrobiologi.

Det viser sig, at regeringens vægtninger af antibiotika strider direkte mod WHO’s anbefalinger. Flere antibiotika, som ifølge WHO er kritisk vigtige for mennesker, optræder på den danske liste som almindelige antibiotika, som svineproducenten ikke behøver at være ekstra varsom med at bruge.

Hvis man ikke er varsom, så udvikler bakterier resistens – eller modstandsdygtighed – overfor disse antibiotika, der nu ikke længere kan slå bakterierne ihjel. Læs resten

Mørketal gør den officielle MRSACC398-statistik ubrugelig

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) betragter den officielle MRSACC398-statistik som retvisende og kalder på den baggrund MRSA-indsatsen for en succes. Foto: SUM/Flemming Leitorp.

Landbrug og Fødevarer hævdede i sommeren 2016, at nu var “MRSA-kurven knækket” og henviste til et fald i antal registrerede CC398-smittebærere fra 1280 i 2014 til 1173 i 2015.

Påstanden var usand.

Landbrugsavisen er på vildspor, når det gælder MRSACC398-epidemien.

DR Nyheder hævdede i januar 2017, at nu stiger antallet af MRSACC398-smittede atter og henviste til en stigning i antal registrede smittebærere fra 1173 i 2015 til foreløbig 1256 i 2016.

Denne påstand er heller ikke korrekt.

Statens Serum Institut, der fører MRSA-statistikken, påstår igen og igen, at der kun er seks patienter, der er døde på grund af MRSACC398 siden 2006.

Det er næppe heller korrekt. Læs resten

MRSA-kurven stiger atter – nu mindst 5000 nysmittede siden 2006

I sommeren 2016 slog Landbrug og Fødevarers avis nyheden om den knækkede MRSA-kurve op med store typer. Den var forkert.

”MRSA-kurven er knækket”. Sådan skrev landbrugsavisen i juni 2016, fordi antallet af nysmittede danskere med MRSA CC398 for første gang nogensinde faldt fra 2014 til 2015.

Nu viser nye tal fra Statens Serum Institut, at antallet igen er svagt stigende. I 2015 blev den antibiotikaresistente stafylokokbakterie MRSA CC398 fundet hos 1.173 danskere. Foreløbige tal fra Statens Serum Institut viser, at bakterien i 2016 blev fundet hos 1.256 nysmittede danskere – altså hos 83 flere.

Det skriver DR Nyheder, 13. januar 2017.

Fagchef Anders Rhod Larsen, SSI.

Og tallet for registrerede tilfælde i 2016 vil stige yderligere, lyder det fra Statens Serum Institut.

-Vi er ikke færdige med at gøre tallet op, og der vil helt sikkert komme flere. Vi kan godt nå op på samme antal som i rekordåret 2014, hvor bakterien blev fundet hos 1.280 danskere. Dermed vil der være tale om en stagnering i forhold til 2014, siger fagchef Anders Rhod Larsen, Statens Serum Institut, der har ansvaret for statistikken.

Læs resten

GYLLEGATE: Kvælstof-forurening langt værre end hidtil antaget

Pressemeddelelse fra Danmarks Naturfredningsforening sendt kl. 06:33 torsdag d. 12. januar 2017:

Politisk har regeringen besluttet, at forurening af kvælstof fra landbruget vil falde. Faktum er, at det på fjerde år stiger. Det viser nye tal fra DCE, og dermed falder forudsætningen for den omstridte landbrugspakke med et brag, mener Danmarks Naturfredningsforening, der nu kræver konkret og hurtig handling fra Folketinget.

Kvælstofforureningen af det danske vandmiljø er stigende, og tallet steg markant i 2015. Det viser målinger af det danske vandmiljø, det såkaldte Novana-program, fra Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet.

Størstedelen af udledningen af kvælstof i Danmark stammer fra landbrugets brug af gylle og gødning, og kvælstofudledningen steg i 2015 til godt 61600 tons. Det betyder, at den er steget med godt 6000 tons siden 2012.

Læs resten

“Gyllegate” vandt årets Cavling-pris!

»Tallene var bevidst sminkede. Det ved vi i dag. Men det have vi ikke vidst uden Chris Kjær Jessen, Lars Nørgaard Pedersen og Michael Lund,« sagde Kaare Sørensen fra Cavling-komiteen. BT bidrog dog også til afsløringen af Eva Kjer Hansens rænkespil i dagene op til ministeren afgang.

Vinderen af årets Cavling-pris er journalisterne Chris Kjær Jessen, Lars Nørgaard Pedersen og Michael Lund fra Berlingske. Det er netop blevet annonceret på Nationalmuseet i København, hvor prisuddelingen finder sted. Det skriver Journalisten.dk 6. januar 2017.

De får prisen for deres afdækning af den såkaldte kvælstof-sag også kendt som ”Gyllegate”. Berlingske dokumenterede, at Miljø- og Fødevareministeriet forskønnede beregningerne i regeringens landbrugspakke, så pakken kom til at fremstå grønnere, end den var.

»Det er et meget simpelt spørgsmål. Fik Folketingets medlemmer fyldestgørende oplysninger om landbrugspakken. Svaret er nej. Tallene var bevidst sminkede. Det ved vi i dag. Men det have vi ikke vidst uden Chris Kjær Jessen, Lars Nørgaard Pedersen og Michael Lund,« sagde Kaare Sørensen fra Cavling-komiteen.

Læs resten

Importører af jagtfugle blæser på reglerne

Der er importeres masser af skydefugle til de danske jægere, bl.a. fra Polen, men alt for ofte fifles der med papirerne. Importen kan overføre fugleinfluenza.

To ud af hver tre importører af fuglevildt til jagtformål overtræder lovgivningen for indførsel af skydefugle til de danske jægere. I fjorten ud af 22 kontroller i sommeren 2016 har Fødevarestyrelsen sanktioneret for overtrædelse af reglerne vedrørende indførsel, omsætning og udsætning af fjervildt m.v. Det fremgår af Fødevarestyrelsens endelige rapport fra november 2016 over aktionen mod importørerne.

De hyppigst konstaterede overtrædelser af reglerne var:

Læs resten

Lægerne kritiserer Lunde Larsen for sløseri med livsvigtige antibiotika

Gult Kort-ordningen genåbner svineindustriens muligheder for at bruge livsvigtig human antibiotika i produktionen trods kraftige protester fra lægeverdenen.

“Vi finder det stærkt beklageligt, at ministeriet har imødekommet fødevareproducenternes og medicinalindustriens pres.”

Med denne indledning retter lægeverdenen i et åbent brev 22. december en usædvanlig skarp kritik af Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens omgang med flere livsvigtige antibiotika for mennesker. Lunde Larsen har genåbnet døren for anvendelse af resistensskabende antibiotika i svineindustrien, hvor de ikke har været anvendt i flere år. Kun dyrlæger har deltaget i godkendelsen, mens lægeverdenen blev udelukket. Ministeren fejer kritikken af bordet og kalder den for en “misforståelse”.

Læs det åbne brev fra Ugeskriftet for Læger her:

Læs resten

Fugledes fuprapport om landbrugets rammevilkår slettes

Lektor Troels Troelsen, CBS fremlagde sin “forskning” i landbrugets rammevilkår 2. august i år. Foto: DR.

»Jeg kan ikke huske at have set noget tilsvarende i mine 20 år på CBS«, siger forskningsdekan Peter Møllgaard, CBS, om den såkaldte “forskningsrapport” om dansk landbrug, som viste sig at være manipuleret af protestlandmændene i Bæredygtigt Landbrug. CBS har besluttet, at rapporten ikke skal udgives på grund af dens tvivlsomme karakter.

Det er CBS-lektor Troels Troelsen, der udarbejdede rapporten på bestilling og med 400.000 kr. i økonomisk støtte fra Bæredygtigt Landbrug. Troelsen offentliggjorde en foreløbig version af rapporten 2. august i år, og den blev modtaget med begejstring i landbruget og blandt førende landbrugslobbyister.

Direktør Niels Peter Nørring.

Begejstring i landbruget
Hos Landbrug & Fødevarer læste man rapporten med stor interesse, og 5. august udtalte direktør Niels Peter Nørring:

»Det er meget interessant, at man ser på en så lang række af rammevilkår på en gang, det giver et glimrende billede af situationen«.

Nørring hæftede sig ved, at man stort set på alle undersøgte parametre står med de dårligste rammevilkår i Danmark.

»Det har både vores egne og andres analyser også allerede påpeget. Her kommer det på en ny måde, og viser, at der er et stort behov for at træffe politiske tiltag, der forbedrer vores rammevilkår og konkurrenceevne«.

Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.