Sprøjtemidler

Utilsigtede pesticideffekter

På opfordring har havbiolog Gunni Ærtebjerg skrevet denne kommentar 17. december 2017 til forureningen med sprøjtegifte fra landbrug og gartnerier:

Gunni Ærtebjerg.

Jeg fatter ikke, at konventionelle landmænd kan leve med, at de fødevarer, de sender ud til os forbrugere, for svinekøds vedkommende fyldt med multiresistente MRSA bakterier, og for vegetabilske produkters vedkommende forgiftet med sprøjtegifte, sprøjtet op til en uge før de høstes, og dermed indeholder gift, når de ligger i supermarkederne.

Vi har næsten alle glyphosat fra RoundUp i kroppen, babyer, børn og voksne. Landmændene henholder sig til, at sprøjtegiftene er godkendt af Miljøstyrelsen, og derfor nok uskadelige for miljøet og konsumenterne.

Men de undersøgelser, som ligger til grund for Miljøstyrelsens godkendelse, er for det første kortvarige, for det andet foretaget eller betalt af producenten, der bare er interesseret i at få produktet på markedet.

Læs resten

Antallet af giftige kemikalier på UK-supermarkedernes grøntsager er steget 17 gange siden 1960’erne

Data viser, at antallet af kemikalier på butikkernes grøntsager er steget med op til 17 gange på 40 år, og den økologiske fødevareindustri og forskere har advaret om, at forbrugere er udsat for en ”giftig cocktail” af pesticider. Det skriver The Telegraph, 27. november 2017.

Soil Association (britisk økologisk non-profit, der certificerer økologiske fødevarer) har for første gang frigivet tal, der viser at antallet af giftige kemikalier fundet i løg, porrer, hvede og kartofler er steget stødt siden 1960’erne. Det på trods af at industriens egne data viser, at mængden af pesticider fundet på supermarkedernes grøntsager er halveret siden 1990’erne.

Ved en Royal Society of Medicine-konference om pesticider 20. november 2017, hvor ovenstående tal blev afsløret, advarede forskere om, at regelmæssig indtagelse af selv meget små mængder af mange forskellige kemikalier kan være skadeligt for menneskets sundhed.

Indtagelse af ”giftige cocktails” af lave niveauer af pesticidblandinger menes at være forbundet med degenerative sygdomme såsom slagtilfælde, hjerteanfald og forskellige kræftformer.

Læs resten

25 øre ekstra for en sprøjtefri agurk – hvem ville sige nej til det tilbud?

Forsiden på dagbladet Politiken blev ryddet 2. december 2017 af en femspaltet overskrift, der lød: ”27 procent af danske grøntsager indeholder rester af sprøjtegift.”

Nogen nyhed var det sådan set ikke, bortset fra at der er tale om en tredobling af giftrester siden 2011. Den virkelige nyhed var puttet ind i avisen på side 8, hvor den løb over hele seks spalter: ”Man behøver ikke sprøjte, men det er sværere og dyrere uden gift.”

Læs lige de to sætninger endnu en gang: det er altså slet ikke nødvendigt med det al den sprøjten, men det er nemmere og billigere…

Læs resten

Haveejere sikrer fem giftfrie kvadratmeter per dansker

Miljøstyrelsens seneste opgørelse over salg af sprøjtemidler til privat brug viser et markant fald fra 63 tons aktivstoffer i 2007 til 20 tons i 2016. Kilde: landbrugsavisen.dk.

Danskerne vælger i stigende grad at tage spaden i egen hånd og droppe giften i haven. Initiativet Giftfri Have runder haveåret 2017 af med mere end 27 millioner giftfrie kvadratmeter.

Det skriver Danmarks Naturfredningsforening, 10. oktober 2017.

Kulden trænger ned i havemulden, og rimen lægger sig på bøgehækkens blade. Haveåret 2017 synger på sidste vers, og initiativet Giftfri Have, der forener haveejere, der ikke bruger sprøjtegift i haven, varmer sig på årets grønne resultater.

Medlemsskaren har rundet 10.000 medlemmer – private haver, store vandforsyninger og virksomheder. Tilsammen et giftfrit areal på mere end 27 millioner kvm på Danmarkskortet. Det svarer til 5 kvm per dansker.

Gitte Holmstrup, DN.

– Det er dejligt at se, at haveejerne tager sagen i egen hånd og dropper giften i stedet for at sidde og vente på politisk handling. Sprøjtegift risikerer at ende i vores grundvand, naturen og os selv. Det er der mange haveejere, vandforsyninger og virksomheder, der vælger at tage ansvar for i dag, siger projektleder Gitte Holmstrup fra Danmarks Naturfredningsforening. Læs resten

Danmark er gennemsprøjtet med pesticider

Selv de beskedne to meter bræmmer langs vandløbene får ofte en omgang med sprøjten.

Med tilladelse fra forfatteren Hans Løkke bringer vi her kronikken af samme navn, der blev offentliggjort 9. november 2017 i dagbladet Information.

Stort set hele det danske areal er blevet udsat for pesticider. Sprøjtetågerne fra landbruget er blevet båret til arealer uden for markerne, og selv skove og fredede naturarealer har man sprøjtet. I dag står man tilbage med forarmet flora og fauna, og den netop vedtagne pesticidstrategi gør ikke nok for at ændre kursen.

Regeringen, DF, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF har netop vedtaget en pesticidstrategi for 2017-2021. Overskriften er »Fakta, forsigtighed og omtanke«. Partierne er enige om at fastholde beskyttelsesniveauet og forsigtighedsprincippet med en uændret høj beskyttelse af grundvandet mod pesticider, høj fødevaresikkerhed og minimering af pesticidernes miljø- og sundhedsbelastning. Men strategien negligerer pesticidernes påvirkning af på økosystemerne i det åbne land.

Biavlere over det meste af verden må se magtesløse til, mens deres bifamilier dør en efter en.

Pesticider er blandt de kemiske stoffer, som undersøges mest indgående, inden de godkendes. De regnes derfor for at være miljø- og sundhedsmæssigt sikre. Men de seneste årtiers bidød, tilbagegang for insekter og små mængder af glyfosat i kroppen hos mennesker tyder på, at reguleringen af pesticider alligevel ikke er tilstrækkelig. Der er brug for et paradigmeskift, forbruget skal sættes væsentligt ned, og samspillet mellem stofferne skal i centrum – det er ikke nok at godkende dem hver for sig. Læs resten

Skæbnetimen er oprundet for glyphosat

Mandag 27. november 2017
I dag mødes repræsentanter for de 28 EU-lande i Bruxelles til det sidste slag om, hvorvidt verdens mest udbredte ukrudtsmiddel, glyphosat, fortsat skal være godkendt i EU. Vild splittelse blandt landene gør dog, at det er meget usikkert, om der kan findes det nødvendige flertal enten for eller imod forlængelsen. Det kan betyde, at EU-Kommissionen må træffe den endelige beslutning, hvilket den for alt i verden vil undgå.

Læs resten

Hvad nu hvis der også er glyphosat i vore børns vacciner?

 

 

Forurening med glyphosat er dokumenteret overalt i dyrkningsjorden, i vandmiljøet og i regnen samt i mange fødevarer, modermælk, øl, vin og i skolebørns urin, men nu også i – børnevacciner? Lægemiddelstyrelsen afviser at undersøge den alvorlige påstand.

Den verdensomspændende forurening med sprøjtegiften glyphosat har nået et sådant omfang, at børn og andre borgere i de fleste kulturlande tisser glyphosat hver morgen. Her kommer så den alarmerende nyhed, at der angiveligt også sprøjtes glyphosat-rester ind i alle 15 måneder gamle spædbørn, når de modtager den obligatoriske MFR-vaccine.

Denne opsigtsvækkende påstand blev fremlagt allerede i september 2016, og anklagen blev rettet mod kemigiganten Monsanto, der er den dominerende fabrikant på verdensmarkedet med varemærket Roundup. Monsanto har hverken benægtet påstanden eller dokumenteret, at vaccinerne er rene, men har koncentreret sig om at kritisere den anvendte analysemetode. Trods den alvorlige anklage har kemigiganten indtil videre undladt at gennemføre nye analyser med mere fint registrerende metoder, der ville kunne afklare det alvorlige spørgsmål.

Her er et uddrag af rapporten fra laboratoriet, der angiveligt påviste rester af glyphosat i en række vacciner.

Den danske lægemiddelstyrelse har heller ikke reageret, så status i Danmark er ukendt. Styrelsen blev bekendt med de påståede glyphosatfund i en stribe vacciner i efteråret 2016, men har hidtil undladt at tage initiativ til at belyse påstanden. Styrelsen har blot tilkendegivet, at der ikke bør være den slags urenheder i vacciner.

MAM har tidligere offentliggjort undersøgelser, der angiveligt påviste rester af glyphosat i modermælk, men disse fund er blevet benægtet af bl.a. Monsanto og flere videnskabsmænd.

Sprøjtegift i stribevis af vacciner

Det er den amerikanske ngo Moms Across America (MAM), der i september 2016 offentliggjorde fund af glyphosat i en række vacciner, bl.a. mod hepatitis, i influenza og i MMR-vaccinen (på dansk MFR). Se resultaterne her. Den beskytter mod alvorlige sygdomme som mæslinger, røde hunde og fåresyge og gives til stort set alle spædbørn omkring 15 måneders alderen.

MAM skrev i sin pressemeddelelse 5. september 2016:

”Det er vigtigt at understrege, at fordi glyfosat aldrig bruges alene, kan påvisningen af glyfosat være en indikator for tilstedeværelsen af mange andre stoffer fra de glyfosatbaserede ukrudtsmidler, som for nylig er blevet påvist af den franske videnskabsmand Seralinis gruppe at være hormonforstyrrende stoffer og op til 1000 gange mere giftige end glyfosat alene. Påvisning af det mest anvendte ukrudtsmiddel i verden i vores medicin har alvorlige konsekvenser for forbrugere, medicinalindustrien og den kemiske landbrugsindustri.”

Allerede få dage efter offentliggørelsen afviste Monsanto blankt resultaterne fra MAM. Imidlertid fokuserede kemigiganten sin afvisning på den anvendte analysemetode, der blev betegnet som uegnet til at påvise små koncentrationer af kemiske stoffer, men koncernen undlod selv at teste påstanden med mere fintmærkende analysemetoder. Monsanto konkluderede blot, at: ”Alt, hvad tilsynsmyndigheder og videnskabsmænd kender til omkring glyfosat, viser, at resultatet af MAM-undersøgelsen er yderst tvivlsom.”

Monsanto, producenten af Roundup, den patenterede form for glyphosat, svarede prompte. Kemigiganten hævdede, at undersøgelsen, ligesom andre fra MAAM, har betydelige problemer:

”Testmetoden, der anvendes her for vacciner, synes at være en metode, der blev udviklet som en hurtig og billig screeningstest for vandprøver for at afgøre, om yderligere test med en dyrere og præcis metode er nødvendig. Kort sagt, på grund af denne metodes potentiale for falske positive ved meget lave koncentrationer betyder et negativt resultat af testen på vand, at der ikke kræves yderligere testning; Et positivt resultat betyder at man bør foretage den dyrere test for at bekræfte. Denne hurtige og billige screeningtest har kun vist sig at virke godt i vand – ikke i vacciner, ikke vin, ikke øl, ikke mælk og ikke æg. Bare vand.”

Den danske forbindelse

Allerede 12. september 2016 henledte en bekymret dansk borger Lægemiddelstyrelsens opmærksomhed på de påståede amerikanske glyfosatfund i en række vacciner. Han sluttede sin henvendelse med at skrive: ”Mit spørgsmål er, om det er noget lægemiddelstyrelsen er klar over? og hvad man gør for at undersøge danske vacciner. Venlig hilsen XX.”

Chefkonsulent Nanna Aaby Kruse har været ansat i Lægemiddelstyrelsen siden 1995. Hun oplyser selv om eventuelle habilitetsproblemer, at hendes mand er direktør i det private konsulentfirma NDA, der tilbyder at hjælpe medicinalproducenter med at få deres produkter godkendt i EU.

Lægemiddelstyrelsen havde intet kendskab til resultaterne fra MAM, men valgte straks at kontakte en række europæiske samarbejdspartnere for at høre, om de havde modtaget lignende henvendelser. Henvendelsen blev formuleret af chefkonsulent Nanna Aaby Kruse, som rundsendte den 13. september.

Få timer sener samme dag indløb der svar fra Belgien, Norge, EU samt flere anonymiserede kontakter (Lægemiddelstyrelsen har slettet svarernes identitet med henvisning til ”rigets udenrigspolitiske interesser” i de dokumenter, der er udleveret til gylle.dk i form svar på en aktindsigt). Ingen havde hørt om påstanden tidligere, men forventede, at den nok ikke var korrekt. Her er nogle brudstykker fra besvarelserne:

”Jeg forventer, at det her vil blive taget op af antivaccine-tilhængerne (…) Jeg er enig i, at urenheder af denne størrelsesorden ikke giver anledning til bekymring, hvis resultaterne overhovedet er målt korrekt.”

I et andet svar hed det bl.a.:

”Selv hvis disse data er korrekte, så er der tale om ekstremt lave doser (pbb!). I betragtning af at disse vacciner kun indgives få gange, er det usandsynligt at dette er relevant (sammenlignet med de relativt højere koncentrationer der kan være til stede i miljøet og i visse typer af fødevarer.”

Lægemiddelstyrelsen svarede den bekymrede borger allerede 20. september 2016 (se hele svaret nedenfor). Man mente ikke, der var grund til alarm, og det mente styrelsens europæiske kolleger heller ikke. Man var dog enige om at ”holde øje med situation”, men havde ingen planer om at iværksætte en større undersøgelse. Lægemiddelstyrelsen agtede ikke at undersøge, om der er rester af glyphosat i de danske vacciner, der sprøjtes ind i danske spædbørn.

Der står sagen. Er der, eller er der ikke rester af glyphosat i vore børns vacciner? – svaret blæser i vinden.

Martin Merrild påstår, at kaffe er farligere end glyphosat. Som minkavler besidder han dog næppe de faglige forudsætninger for at bedømme spørgsmålet.

Rødvin og kaffe er farligere

Dansk landbrug har et meget stort årligt forbrug af plantegiften RoundUp, hvor aktivstoffet er glyphosat, men de mange anklager mod Monsanto og deres produkter får ikke landbrugets talsmænd til at ligge søvnløse om natten.

Formanden for Landbrug & Fødevarer, minkavler Martin Merrild, mener 4. oktober 2017, at “glyphosat skal længere ned på “bekymringsskalaen” end kaffe, rødvin og bordsalt. Hvis der kommer et forbud, står dansk landbrug med et tab i milliardklassen, en øget miljøbelastning og ringere udsigter for fremtidens fødevareproduktion.”

Også protestlandmændenes formand, gårdejer Flemming Fuglede Jørgensen, Bæredygtigt Landbrug, ser ingen problemer. Han mener (Pol. 26.10. 2017), at rødvin og rødt kød er farligere end glyphosat.

Sprøjtegifte er mindre farlige end kaffe og rødvin? Nonsens!

Professor Philippe Grandjean giver ikke fem flade ører for Miljøstyrelsens grænseværdier – de er hentet ud af de blå luft og holder ikke vand.

 

Så er det sagt – og meget andet er der ikke at sige om den sag. Værsgo – ansvarlige politikere!

 

 

Kampen om glyphosat – vidundermiddel eller kræftfare

Er Glyphosat et ufarligt vidundermiddel til bekæmpelse af ukrudt ? Eller beskadiger det DNA’et og ødelægger naturens mangfoldighed ? Vi diskuterer med biokemiker Helmut Burtscher-Schaden og med dokumentarfilmmanden Alexander Schiebel om den lidenskabeligt førte debat. Sådan skriver Deutschlandfunk 18. november 2017.

Man kan læse om det (biologisk) virksomme stofs historie ”Die Akte Glyphosat” som en krimi. Hvem har testet, godkendt eller efterprøvet hvad, hvornår eller hvor ? Bag dette ligger det store spørgsmål: Er glyphosat et ufarligt vidundermiddel til bekæmpelse af ukrudt ? Eller beskadiger det DNA’et og ødelægger naturens mangfoldighed?

Striden bliver ført med studier og modrapporter og med lidenskab. Og det er svært at danne sig et overblik. Beboerne i Mals har truffet deres beslutning, således som dokumentarfilmmanden Alexander Schiebel beskriver det:

Studier bør ikke mere være hemmelige

Burtscher-Schaden kræver en reform af godkendelsesprocessen: ”Et krav kunne være: Studierne bør ikke mere være hemmelige. Studierne bør heller ikke mere alene udføres af industrien selv i deres egne laboratorier eller i deres kontraktlaboratorier. Derimod, og det er en minimal ændring, som kan forbedre systemet væsentligt: Producenten der har brug for studiet bør ikke lade det udføre på sit yndlingslaboratorium. Derimod bestemmes det af myndighederne og myndighederne udvælger et laboratorium. Vi ved jo at kunden er konge, men nu er kongen myndighederne”. Læs resten

DK-bestand af havørne er gået tilbage

Havørnepar i reden. Foto: DOF ørne-TV.

For første gang siden 1996, da havørnen efter 100 års fravær genindvandrede i den danske natur, har bestanden været i tilbagegang. Fugleinfluenzaen, der blev konstateret for et år siden, har krævet et tocifret antal dødsfald blandt de danske havørne. Optimismen er dog intakt. Der er udsigt til nye frugtbare ørneår frem mod 2020, spår Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) ørneeksperter. Det skriver Jan Skriver for Dansk Ornitologisk Forening, mandag 13. november 2017.

Ynglesæsonen 2017 har været en påmindelse om, at de danske ørnetræer ikke vokser ind i himlen, og for første gang i godt to årtier er der tilbagegang for Danmarks bestand af havørne.

Kun 62 par ynglende havørne har fået unger på vingerne i løbet af sommeren 2017, viser DOF’s foreløbige opgørelse fra Projekt Ørn. Til sammen fostrede disse par mindst 98 flyvedygtige unger.

Til sammenligning lød det nationale facit i 2016 på 83 ynglepar, der fik mindst 123 unger på vingerne.

Havørne-eksperten Kim Skelmose (tv.) står også for ringmærkning af ørneungerne. Foto: DOF.

– Fugleinfluenzaen, der forgangne vintersæson hærgede specielt den østlige del af Danmark, hvor størsteparten af de danske havørne yngler, har kostet mange ørneliv. Landet over er der fundet mindst 17 døde havørne i løbet af det seneste års tid, og i 12 af tilfældene har veterinærerne hos DTU/Veterinærinstituttet dokumenteret, at ørnene er døde på grund af fugleinfluenza, siger Kim Skelmose, der er leder af Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) Projekt Ørn.

Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.