Betal, eller vi sprøjter!

Hvad har MekPek’s forældre og Danmarks næstrigeste familie til fælles med en pensioneret zoologilektor fra Naturhistorisk Museum samt Elsted Menighedsråd? De afkræver borgerne i Århus en fyrstelig betaling for at undlade at forgifte byens drikkevand. Nogle ville nok kalde det bestikkelse, andre pengeafpresning, men selv […]

Sprøjtegifte i 4 ud af 10 drikkevandsboringer

Der findes stadig en betydelig udbredelse af sprøjtegifte i grundvandet. I 2011 blev der i grundvandsovervågningen fundet pesticider i 39% af indtagene, mens kvalitetskravet for drikkevand var direkte overskredet i hver 10. boring (11% af indtagene). Det viser den seneste GEUS-rapport over kvaliteten af vores […]

Lobbyist for sprøjtemidler

Når godsejer Lars Hvidtfeldt tillader sig at karakterisere problemet med det stigende forbrug af sprøjtemidler som “hår i suppen” (Pol.27.11), så hører det med til billedet, at Hvidtfeldt i virkeligheden optræder som lobbyist for kemigiganten Cheminova.