Sundsstyrelsen

Gamle sprøjtegifte gør det svært for unge kvinder at blive gravide

GravidLandbrugets gamle sprøjtegifte kan stadig gøre det svært for nutidens unge kvinder at blive gravide. Det viser et forskningsprojekt fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitetet, der har fulgt to generationer af kvinder: En gruppe mødre og deres døtre. Det skriver Organic Today, 29. maj 2016.

Resultaterne tyder på, at de unge kvinder i dag kan få problemer med at blive gravide, fordi de i fostertilstanden blev udsat for skadelige kemiske stoffer. De kemiske stoffer bliver kun langsomt nedbrudt i kroppen og ses i prøver fra mennesker over hele verden – inklusiv i fostre.

Læs resten

Højesteret sætter L&F på plads i MRSA-sagen

kjeld-og-nils

De to journalister, Kjeld Hansen (tv) og Nils Muldvad, som Højesteret har givet medhold i MRSA-sagen.

Magtfulde interesseorganisationer som Landbrug & Fødevarer vil ikke i fremtiden kunne blokere for offentlighedens ret til at vide, hvor der foregår sundhedsfarlige produktioner i landbruget. Det står klart efter Højesterets kendelse 22. januar 2016.

Hensynet til åbenhed, ytringsfrihed og demokrati vejer langt tungere end f.eks. svineproducenternes krav om at kunne skjule smittefarlige forhold ude på svinefabrikkerne, fremgår det af kendelsen. Det bør erhvervet, fødevaremyndighederne og sundhedsmyndighederne fremover respektere.

Højesterets kendelse satte punktum for den fem år gamle sag om hemmeligholdelse af adresserne på MRSA-smittefarlige virksomheder i dansk landbrug. Højesteret underkendte Landrettens afgørelse, der ellers havde sanktioneret Landbrug & Fødevarers forsøg på at blokere to journalists aktindsigt i fødevaremyndighedernes hidtil hemmelige lister over smitteinficerede virksomheder. Højesteret underkendte også Landsrettens navneforbud.

Sviende lussing til Merrild

Læs resten

Masser af skjult forurening giver risiko for “kemisk hjernesvind”

Grandjean_debat

Fra Grandjeans debatoplæg i Politiken 14. december 2015.

Danske myndigheder undertrykker ny viden om forureningen i Danmark.

Det moderne samfund benytter et utal af kemiske stoffer. Nogle af dem forekommer som uønsket forurening og kan være giftige. Desværre kan man ikke smage eller se giftstofferne, og de deklareres ikke. Det skriver Philippe Grandjean, professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet, i Politiken 14. december 2015.

Læs resten

Embedslæge skaber mystik om børnehave-MRSA

Åbentlandbrug_kæleko

Alle er under mistanke, når MRSA-typen holdes hemmeligt. Stammer den fra mink, ko, gris, hest – eller fra et inficeret lægehus? Rygterne får frit spil i forældrekredsen bag børnehaven i Sdr. Otting. Modelfoto.

Embedslægeinstitutionen Syd har konstateret et tilfælde af antibiotika-resistente MRSA-bakterier i børnehaven Sønder Otting i Haderslev, men hverken børnehavens ledelse, forældrekredsen eller offentligheden må få at vide, hvilken MRSA-type der er tale om.

Børnehavens leder Dorthe Asaa bekræfter, at man hverken kender identiteten på den smittebærende eller smittetypen. Det er den ledende embedslæge Henrik L. Hansen, der nægter at oplyse, hvilken bakterietype der er tale om. Om det er en hemmelighedsprocedure, embedslægen selv har indført, eller om der er tale om en generel instruks om hemmeligholdelse af spa-type for alle MRSA-tilfælde af hensyn til svineindustrien, oplyser embedslægen intet om.

Læs resten

Et ødelagt familieliv med svine-MRSA

MRSA_petriskaal

Sådan ser Staphylococcus aureus ud i laboratoriet.

Ugeskrift for Læger har 28. september 2015 offentliggjort en MRSA-sygehistorie fra Arbejdsmedicinsk Klinik ved Aalborg Universitetshospital. Artiklen viser, hvilke store personlige omkostninger MRSA-smitten kan have for den enkelte og dennes pårørende. Artiklen dementerer også den ofte fremsatte påstand om, at bakterierne hurtigt falder af og forsvinder, så snart man forlader svinestaldene. Her er beretningen i lettere redigeret form:

En 33-årig mand blev i marts 2014 henvist af sin fagforening til en arbejdsmedicinsk klinik til udredning for MRSA. Han virkede psykisk belastet og følte, at han var til fare for sine omgivelser på grund af sin bærertilstand. Han havde gener i form af uren hud, ledsmerter og bylder nær et sår efter en nylig brokoperation.

Han var landmand med speciale i svineproduktion.

Læs resten

Gravide smittes i stigende omfang med svine-MRSA i Nordjylland

Gravid

Stadig flere må føde MRSA-smittede børn i det svinetunge Nordjylland.

Fagforeningen 3F er forarget over, at der er sket en fordobling i antallet af gravide, der får konstateret svine-MRSA i Nordjylland. Udviklingen er stærkt bekymrende, og indsatsen mod svine-MRSA har været for dårlig, lyder det fra fagforeningen 3F. Det skriver DR.dk, 15. juli 2015.

– Det her handler i høj grad om oplysning og vejledning til, hvordan man skal forholde sig. Og der mener jeg helt sikkert, at branchen kunne have gjort noget mere, siger Vagn Henriksen, forhandlingssekretær hos Den Grønne Gruppe i 3F, der repræsenterer ansatte i landbruget. Læs resten

MRSACC398-epidemien breder sig fortsat – ny minister vil have mere forskning

Skærmbillede 2015-07-01 10.20

Udviklingen i MRSACC398 epidemien 2007-2015. Kilde: Statens Serum Institut.

Trods myndighedernes handlingsplaner og svineindustriens gentagne forsikringer om fuld opmærksomhed er det reelt endnu ikke sket en opbremsning af MRSA-smittespredningen fra de danske svinestalde.

Pr. 1. juli 2015 var der indberettet 497 nye tilfælde af smittede patienter med den særlige svine-MRSA, der stammer fra de danske svinestalde. I samme periode blev der i alt indberettet 1198 MRSA-smittede, så svineindustriens andel udgør fortsat 41 procent, hvilket svarer til epidemiens sammensætning i hele 2014.

Læs resten

To døde, otte blodforgiftede og 1276 smittede af svineMRSA i 2014

MRSA _ CC398 stiger vildt

Antallet af kliniske MRSACC398-infektioner (den gule kurve) har udvist en epidemisk vækst i de seneste år.

Antallet af nye tilfælde af methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) fortsatte med at stige i 2014. Der blev registreret 2.965 tilfælde mod 2.092 i 2013, en stigning på 42 %. Det oplyser Statens Serum Institut i sit seneste nyhedsbrev.

MRSA CC398 steg som anført markant fra 643 tilfælde i 2013 til 1.276 tilfælde i 2014. Nitten procent havde klinisk infektion på diagnosetidspunktet (24 % i 2013), og 89 % af tilfældene blev fundet hos personer med direkte kontakt til svin eller hos disse personers husstandsmedlemmer.

Læs resten

Nye allergier vælter ind over os

Baby_allergi

Baby med allergisk reaktion. Foto: mammasside.wordpress.com.

Overalt i Europa udvikler folk nye allergier i rasende fart, fordi vi bliver påvirket af stoffer og kemikalier som aldrig før. Danske og udenlandske forskere er især frustrerede over MI – et meget allergifremkaldende stof, som har erstattet de udskældte parabener. Det skriver Thomas Hoffmann på Videnskab.dk 19. maj 2015.

Hver dag foregår der en sej kamp i laboratorier rundt om i Europa mod et væld af allergifremkaldende stoffer, som industrien tilsætter stort set alle produkter. Du har utvivlsomt hørt om kemikalier i deodoranter, hårfarve, maling og rengøringsmidler, men vidste du, at forskerne også har fundet frem til, at folk har fået eksem og andre allergiske reaktioner af for eksempel:

Læs resten

Landbruget forvolder sundhedsskader for 11 mia. kr. – om året!

JornJespersen_PeterKristensen

Jørn Jespersen er tidligere MF’er for Socialistisk Folkeparti, men huskes i dag mest som formand for den omdiskuterede Natur- og Landbrugskommission.

I et debatindlæg i Jyllands-Posten 10. april 2015 skriver direktør Jørn Jespersen, brancheforeningen Dansk Miljøteknologi, bl.a.:

“EU skal til at forhandle en ny, revideret indsats i forhold til den grænseoverskridende luftforurening, blandt andet i forhold til ammoniak, som er et stort sundheds- og miljøproblem over hele Europa. Forskere fra Aarhus Universitet har således beregnet, at de danske udledninger af ammoniak medfører helbredsskader for 11 mia. kr. om året – herhjemme og i udlandet. Ammoniak stammer i altovervejende grad fra landbruget. Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.