Ministeriets slingrekurs koster uerstattelig natur

“Hvem beskytter naturen, spørger Ivan Abramowitz i et indlæg 23. maj i Frederiksborg Amtsavis, og påpeger endnu engang, at det lokale skovdistrikt ikke overholder loven ved at gennemfører rydninger i et Natura 2000 område i fuglenes yngletid.” Det skriver biolog Søren Wium-Andersen i samme avis […]

Som en dans på engen

Hvert år dannes der flere og flere nye høslætlaug, fordi høslæt med le har vist sig at være en af de bedste måder at sikre naturens mangfoldighed på. Danmarks Naturfredningsfore-ning afholder derfor 9. juni et kursus i kunsten at slå med le. Hvis man mestrer […]